Anbindung f [Verbindung von Verkehrswegen, Gebieten oder Ländern]

Anbindung f [Verbindung von Verkehrswegen, Gebieten oder Ländern]
връзка {ж} [инфраструктурна]

noun


Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch. 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”